Bevilling af hjælpemidler fra kommunen | Knæskinne eller ankelskinne

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler og få bevilling af kommunen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til din ansøgningsproces om en bevilling til et hjælpemiddel, er du altid velkommen til at kontakte os:

kontakt@94.130.64.37 eller på tlf. 97871595

Hvem kan få bevilget et hjælpemiddel?

I Serviceloven er det beskrevet, hvem der kan få støtte til køb af et hjælpemiddel.

Især § 112 i Serviceloven kan være interessant for dig, hvis du søger en bevilling.

 

Læs her Serviceloven § 112 (kap. 21)

Stk. 1.

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

 Stk. 3.

Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4.

Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4.

Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Hvordan får du en bevilling?

Har du brug for et individuelt tilpasset hjælpemiddel (fx en knæ – eller ankelskinne), skal du først have en bevilling før vi kan levere en skinne til dig.

Før du får en bevilling igennem din kommune, kan det være en god ide med en henvisning fra din læge, som kan ordinerer det hjælpemiddel, du har behov for. Derefter skal du ansøge din kommune om en bevilling.

Hvis du får en bevilling, så er det kommunen, som betaler for dit hjælpemiddel.

HUSK VI ALTID HAR

 

Gratis fragt
14 dages returret
Gratis rådgivning

You have Successfully Subscribed!